ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโลก

  Posted in travel news on

  by admin

ก่อนที่ซาฮาร่าเกือบจะกลืนเมืองนี้และก่อนที่อาณานิคมฝรั่งเศสจะกวาดล้าง Timbuktu เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโลก บรรณารักษ์ของเมืองได้เฝ้านับพันต้นฉบับเพื่อปกป้องพวกเขาจากองค์ประกอบและความรุนแรง ต้นฉบับจำนวนมากถูกอพยพไปยังเมืองหลวงของมาลี Bamako ในช่วงสุดท้ายของความรุนแรงของการแบ่งแยกดินแดน

แต่มัสยิดที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองยังคงมีอยู่ สามคนที่สำคัญที่สุดวันที่กลับไปเป็นศตวรรษที่ 14 สถาปัตยกรรมพื้นดินของพวกเขาต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและผู้ดูแลวันนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเพื่อรักษาพวกเขาเป็นผู้สร้างเดิม