‘มาร์ค’ชี้3ทางสว่างเลิกหมกมุ่น-ลดขัดแย้ง-ร่วมปราบโกง

  Posted in news on

  by admin

“มาร์ค”ระบุ 3 ทางทำการเมืองไทยก้าวหน้า เลิกหมกมุ่นใครเป็นพวกใคร-ลดความขัดแย้ง-ทุกฝ่ายร่วมปราบโกง ถ้าคิดอนุรักษ์แบบเดิมก็ต้องยอมรับสภาพเดิมๆ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวในรายการ “ต้องถาม” ถึงสถานการณ์การเมือง  ว่า  การเมืองของไทย ถ้าจะก้าวไปข้างหน้า ก็มีสิ่งที่เราคาดหวัง คือ 1.ตนพยายามเรียกร้องว่าทำไมเราจึงหมกมุ่นว่าใครจะเป็นพวกใครหรือไปเอาใครมาอยู่ตรงไหน

แต่เราควรมาพูดคุยกันว่าผู้ที่เสนอตัวเข้ามาสู่การเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า มองปัญหาของประเทศอย่างไร และมีแนวทางแก้ปัญหาประเทศอย่างไร ซึ่งจะสร้างสรรค์มากกว่าการตอบโต้กัน  2.การเมืองที่ลดความขัดแย้ง ตนมองว่าถ้าเอาปัญหาของประเทศเป็นตัวตั้ง จะลดความขัดแย้งลงได้  แต่เมื่อเราทำการเมืองเป็นเรื่องของตัวบุคคล ในที่สุดกลายเป็นพวกเราพวกเขา จะเกิดความขัดแย้งกันเอง แต่ถ้าอยากได้ของใหม่ ก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าบางเรื่องที่เคยทำมา เราต้องเลิกทำแล้ว จะช่วยลดความขัดแย้ง อาทิ ในช่วงที่ผ่านมาก็มีคนที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งไปร่วมเวทีต่างๆ ไปพูดเรื่องประชาธิปัตย์ยุคใหม่ เมื่อเขาเจอกับนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ แม้เป็นคนละขั้วกัน แต่เมื่อมีจุดร่วมและเอาเนื้อหาสาระเป็นตัวตั้ง สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ส่วนหนึ่ง  และ 3.การเมืองที่สุจริต คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป เป็นประเด็นที่ควรจะเป็นจุดร่วมของทุกฝ่าย เราต้องหาวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม สนับสนุนคนที่กล้าออกมาตรวจสอบโดยไม่ปิดปากเขา และต้องให้รางวัลเพื่อเป็นการถ่วงดุล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การเมืองเดินไปได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews