ประโยชน์จากความดีที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์

  Posted in travel news on

  by admin

สิ่งที่เราเห็นในฝั่งตะวันตกเป็นไปไม่ได้อินเดียนแดงจะเห็นความเป็นไปได้ว่าดีหรือไม่ดี” เนลสันกล่าวเสริม “นั่นเป็นเหตุผลที่งานของอินเดียคือการกำจัดความเห็นถากถางดูถูกความหยิ่งยโสและใช้ประโยชน์จากความดีที่สุดในโลกาภิวัตน์ ถือได้ว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำโลกอย่างอื่น ยังคงเทคโนโลยีอาจนำทาง

ปัจจุบันอินเดียเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและนายกรัฐมนตรี Narendra Modi มีแผนที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของทุกๆ 1.3 พันล้านคน Prabhu เชื่อว่า “การแต่งงานกับแนวคิดการรีไซเคิลของชาวอินเดียด้วยเทคโนโลยีมือถืออาจทำให้เกิดการระเบิดของ jugaad ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น